Typy zkoušek

Naše zkouškové centrum nabízí 3 základní druhy Cambridge English zkoušek:

 • Zkoušky obecné
 • Zkoušky obchodní
 • Zkoušky pro děti

Všechny druhy zkoušek testují kandidáty z částí:

 • Čtení
 • Psaní
 • Poslech
 • Mluvení

Způsob skládání zkoušky

Zkoušky lze skládat buď klasicky formou písemného papírového testu – tzv. paper based exam, nebo na počítači, tzv. computer based exam.Ústní část zkoušky – speaking – probíhá u obou variant stejně formou osobního pohovoru se zkoušejícím. Zkoušky na počítači však umožňují kandidátům větší komfort jak při registracích a získávání výsledků, tak při samotném skládání zkoušky. Výhodou computer based zkoušek je např. flexibilita, která přináší možnost přihlásit se ke zkoušce ještě pouhé dva týdny před termínem konání! Výsledky zkoušek konaných na počítači jsou zároveň k dispozici až o měsíc dříve než u zkoušek klasických. Informace pro školy, firmy a instituce:pokud máte skupinu 8 a více kandidátů na Cambridge zkoušku a žádný z našich veřejných termínů ve školním roce 2021/2022 se Vám nehodí, prosím kontaktujte nás. Po dohodě je dle nabídky Cambridge University případně možné vypsat i jiné termíny s místem konání přímo ve Vaší škole/firmě. Více informací na cambridge@evcentrum.cz nebo na 733 364 428. Pro přihlášení si vyberte konkrétní termín zkoušky v našem e-shopu zdeAktuální smluvní podmínky

Výhody při skládání zkoušky na PC jsou např.:

Interaktivní zadání jednotlivých částí s doplňováním odpovědí přímo do textu (nemusíte odpovědi nikam přepisovat a vyhnete se tak nebezpečí mylného zapsání odpovědi do answer sheetu)

 • Možnost označit si text barevně v části reading
 • Automatické počítání slov v části writing
 • Automatický údaj o zbývajícím čase u každé části
 • Kvalitní poslechy do sluchátek s možností individuálního nastavení hlasitosti

K jednotlivým částem testu se můžete  kdykoliv vrátit a upravit je. Úspěšnost kandidátů u varianty computer based je v našem zkouškovém centru v průměru o 13 % vyšší, než u klasických paper based textů. Za poslední dva roky mají kandidáti computer based testů celkovou úspěšnost 87%. Neméně důležité je to, že Computer based testy výrazně šetří přírodní prostředí a zdroje (netisknou se stohy papíru a nezasílají se letecky tam a zpět). Z těchto důvodů nabízíme kandidátům v roce 2021 většinu termínů ve variantě computer based. Kandidátům poskytujeme veškerou podporu a informace o tom, jak zkoušky na počítači vypadají a každý kandidát dostane včas k dispozici tutoriál a možnost vyzkoušet si všechny části testu na počítači nanečisto z pohodlí domova. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu cambridge@evcentrum.cz nebo pomocí formuláře Objednávky.

Obecné zkoušky

Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou nehodnotnější jazykovou kvalifikací na světě. Zkoušky jsou na rozdíl od např. českých státnic platné i v zahraničí a uznává je více než 12 500 univerzit, vzdělávacích institucí, autorit či úřadů. Tyto zkoušky skládá každoročně více než 3 miliony studentů. Základní obecné zkoušky jsou vhodné pro kandidáty, kteří studují všeobecnou angličtinu a nepotřebují se prokazovat specializovanou znalostí jazyka např. v bankovní nebo právní sféře. Zkoušky se dělí do pěti úrovní tak, aby si každý student mohl vybrat potřebnou úroveň.

Cambridge English: Key (KET)

 • zkouška na základní úrovni pokročilosti (A2). Pokud se učíte anglicky teprve krátce a chcete si ověřit své dovednosti, toto je zkouška pro Vás. Zkouška testuje nejzákladnější komunikační dovednosti v angličtině.

Cambridge English: Preliminary (PET)

 • zkouška na středně pokročilé úrovni (B1).  Ověřuje schopnost komunikace v angličtině v každodenních situacích ve střední pokročilosti. Úroveň B1 odpovídá základní verzi státní maturity z angličtiny.

Cambridge English: First (FCE)

 • zkouška na středně pokročilé úrovni (B2). Nejpopulárnější zkouška z angličtiny v České republice – pro všechny, kdo dobře ovládají angličtinu. Úroveň B2 odpovídá státním zkouškám z anglického jazyka.

Cambridge English: Advanced (CAE)

 • zkouška na pokročilé úrovni (C1). Pokud potřebujete prokázat velmi dobrou znalost angličtiny, např. v práci v zahraniční firmě nebo pro studium v zahraničí, Cambridge English je vhodnou zkouškou právě pro Vás.

Cambridge English: Proficiency (CPE)

 • zkouška nejvyšší úrovně (C2). Zkouška testuje obecnou a akademickou angličtinu pro expertní uživatele.

Obchodní zkoušky

Obchodní zkoušky jsou specializované na pracovní prostřední a Business English. Kandidáti v rámci zkoušek prokazují svoji schopnost řešit pracovní situace v anglickém jazyce. Obchodní zkoušky se dělí do tří úrovní: 

BEC Preliminary

 • Zkouška pro kandidáty se střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá úrovni B1 dle Evropského rámce pro jazyky a také úrovni obecné zkoušky Cambridge PET.

BEC Vantage

 • Zkouška pro kandidáty se pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby. Tato úroveň odpovídá úrovni B2 Evropského rámce pro jazyky a také úrovni obecné zkoušky Cambridge FCE.

BEC Higher

 • Zaměřeno na kandidáty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tato zkouška pro velmi pokročilé na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce a  je úrovňovým ekvivalentem Cambridge CAE.

Zkoušky pro děti

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English pro děti jsou povzbuzením pro každého studenta a studentku. Nenásilně ukazují dětem i jejich rodičům, co už děti zvládnou v angličtině a jaký udělali ve studiu pokrok. Dětem se díky přípravě ke zkouškám a jejich skládání zvyšuje sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce a získávají motivaci do dalšího studia. Důležitou přidanou hodnotou Cambridge English Young Learners English Test (YLE) je pozitivní zkušenost s prvními mezinárodními testy a certifikacemi. Každý kandidát obdrží certifikát s motivující zpětnou vazbou. Zkoušky YLE jsou připravovány Cambridge ESOL Syndikátem, který je součástí světoznámé Cambridge University. Dětské zkoušky z angličtiny, které pod hlavičkou Cambridge University vznikají, jsou přehledné, zábavné a zároveň důvěryhodné. Mezinárodní certifikát s erbem Cambridge University pomůže Vašim dětem rozvinout jejich jazykové schopnosti.

Zkoušky Cambridge YLE se skládají ze tří částí:

 • Čtení a psaní
 • Poslech
 • Mluvení (test provádí akreditovaný zkoušející YLE zkoušek)

Zkoušky jsou určeny dětem ve věkovém rozmezí 7-12 let a jsou pojaty zábavnou a nenásilnou formou, takže mezi testové úlohy patří např. omalovávání, kreslení, přiřazování slov k obrázkům, doplňování slovíček do textu nebo povídání si s examinátorem. Forma zkoušek děti baví a inspiruje. Všechny části zkoušky jsou zaměřeny na praktické použití angličtiny a děti jsou podporovány v tom, aby aktivně komunikovali. Získají tak více praxe a sebevědomí.https://www.youtube.com/watch?v=C3qJPrrGz3w&t=10s

Zkoušky se rozdělují do tří úrovní dle pokročilosti.

Cambridge English YLE: Starters

 • Test pro začínající studenty, vhodný po 1-2 letech studia. Testuje základní slovíčka a pojmy a porozumění základním pokynů v angličtině.

Cambridge English YLE: Movers

 • Test Vhodný pro školáky, kteří mají za sebou 2-4 roky angličtiny. Testuje základní komunikaci v jednoduchých kontextech. Odpovídá úrovni A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cambridge English YLE: Flyers

 • Test vhodný pro pokročilejší školáky a školačky. Úroveň testu odpovídá úrovni A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky je úrovní ekvivalentem k obecné zkoušce Cambridge English: Key. (KET)

Příprava ke zkouškám

Jakožto oficiální autorizované zkouškové centrum Cambridge English Syndikátu nabízíme zájemcům o Cambridge zkoušky komplexní podporu. V rámci našich docházkových kurzů v Hradci Králové a Pardubicích otevíráme každý semestr oficiální přípravné kurzy, které se zaměřují na zvládnutí zkouškových úloh. Kurzy jsou vedeny z oficiálních přípravných materiálů Cambridge University Press a vyučují je lektoři s dlouhodobou zkušeností s vedením Cambridge English kurzů. Mnoho našich lektorů působí zároveň jako akreditovaní zkoušející ústní části zkoušek – mají tedy nejlepší přehled o tom, jak studenty úspěšně ke zkouškám připravit. Cambridge English zkoušky se neustále vyvíjí a jakožto oficiální partner Cambridge University máme přístup k nejaktuálnějším informacím a přípravným materiálům. S námi Vás u zkoušky nic nepřekvapí.Kromě semestrálních docházkových přípravných kurzů v rámci nabízíme zájemcům také speciální víkendové kurzy a semináře, zaměřené na konkrétní části Cambridge English zkoušek, např. Cambridge English FCE speaking/writing víkendové soustředění, seminář Exam tips for FCE a další doplňkové vzdělávací aktivity. Jejich aktuální nabídku najdete v sekci Jazykové kurzy v části Semináře workshopy. V době letních prázdnin pořádáme dvoutýdenní intenzivní kurzy přípravy s rodilými mluvčí. Pokud potřebujete poradit nebo se zaměřit specificky na určitou část zkoušky, je možné se s námi domluvit na individuálních konzultacích. Máte-li to k nám daleko, nebo se např. z časových důvodů nemůžete našich přípravných kurzů či seminářů účastnit, můžete využít možností přípravy on-line. Nabízíme Vám interaktivní testovací sady on-line nanečisto a možnosti individuálních konzultací on-line.

Co o nás říkají naši studenti?

Zveřejněné recenze jsou převzaty částečně ze zdroje Google
a částečně dotazování našich studentů a souvisí s obchodní činností naší společnosti.

Zobrazit všechny recenze

Skládání zkoušek může být pro některé lidi stresující záležitostí, ale moje zkušenost je velmi pozitivní.Složení certifikátu pro mě bylo příležitostí k prokázání mého vzdělání a získání potřebného certifikátu k studiu v zahraničí. S lektorkou jsem měly v průběhu přípravy jasný plán a výuka byla systematická, což mi pomohlo pochopit a zvládnout obsah zkoušky.
Kristýna G.
Cambridge zkoušky
Personál byl velmi ochotný a přátelský. Centrum bylo dobře organizované a všechny potřebné informace byly jasně vysvětlené. Zkouška probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Děkujeme:)
Pavlína T.
Cambridge zkoušky
Skvělá pomoc s registrací a s tipy na samostatnou přípravu ke zkoušce FCE a nakonec i konzultací, která mě velmi pomohla, protože jsem si vyzkoušel celou zkoušku nanečisto.
Štěpán D.
Cambridge zkoušky
Mohu vřele doporučit. Jen a jen dobré zkušenosti. Milý kolektiv, který dokáže zajistit kvalitní výuku (případně přípravu na zkoušky) a příjemné prostředí, kde se cítíte jako doma, vám určitě bude spadat do přihrádky s hezkými vzpomínkami ????
Catherine Ne
Cambridge zkoušky

Rychlá objednávka

Chcete si objednat službu a nechcete ztrácet čas vyhledáváním informací o kurzech nebo zkouškách?

 

Zavolejte nám

+420 733 364 428


VYPLNIT OBJEDNÁVKU