Anglické příměstské tábory

Anglické příměstské tábory s rodilými mluvčí realizujeme v Hradci Králové

V Hradci Králové probíhají tábory v prostorách naší jazykové školy v centru města
 
Máme k dispozici celkem 2 týdenní turnusy (po-pá).
 
HRADEC KRÁLOVÉ 2024
 
první turnus:      19. 8. – 23. 8. 2024
druhý turnus:     26. 8 – 30. 8. 2024
 
Cena za jeden turnus letního tábora včetně zajištění pitného režimu a ovocných svačin činí 3 250 Kč.
 
Pokud náš tábor doporučíte dalším zájemcům, kteří se na základě Vašeho doporučení přihlásí také, máte nárok na slevu 200 Kč
 
V případě přihlášení dvou a více sourozenců na jeden turnus najednou je cena za jednoho sourozence 3 050 Kč/týden.
 
Tábory jsou určeny pro skupiny dětí: 8 – 11 a 12 – 15 roků.
Dopolední programy jsou zaměřeny na angličtinu a výuku zábavnou formou, odpolední program je volnější a v jeho rámci jsou pro děti připraveny výtvarné činnosti či pohybové aktivity a hry venku. 
 
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel čísle 775 270 017 nebo 733 364 428. 
 

Tábory pro dvě věkové kategorie

  • mladší skupinka pro děti ve věku 8-11 let 
  • starší skupinka pro studenty 12-15 let
mladší skupinky je doporučovaná vstupní úroveň nejméně jeden rok angličtiny ( tábor není vhodný pro naprosté začátečníky bez jakékoli znalosti AJ)
starší skupinky je doporučovaná minimální vstupní úroveň na úrovni mírně pokročilí
 
Do jedné skupinky přijímáme maximálně 10 dětí. V případě, že chcete na tábor přihlásit sourozence, je po dohodě a v případě volné kapacity možné na přání rodičů umístit děti i přes věkový rozdíl do stejné skupinky.
 
Mladší skupinka je vedena převážně v angličtině  kvalifikovanými českými lektory a lektorkami, s přihlédnutím k individuálním schopnostem dětí tak, aby je výuka bavila a motivovala. Po dopoledním programu mají děti po obědě vždy hodinu konverzace s rodilým mluvčím, kdy se procvičují reakce v angličtině a slovíčka, která se děti dopoledne učily.
 
U starší skupinky je celý tábor veden pouze v angličtině. Každý den celý dopolední výukový blok vede rodilý mluvčí. Odpolední aktivity jsou vedeny českými kvalifikovanými lektory a animátory.  Rodilí mluvčí se dále účastní i 2 odpoledních bloků jako asistenti v závislosti na programu.  

Organizace tábora

07:30 – 08:30      příchod účastníků
08:30 – 10:00      1. anglický blok
10:00 – 10:30      dopolední přestávka, svačinka
10:30 – 12:30      2. anglický blok
12:30 – 13:30      oběd – není zahrnut v ceně
13:30 – 14:30      odpolední program, konverzace, sport / kreativní kroužky (v průběhu 2. svačina) – dle možností dětí v angličtině
14:30 – 16:30      volný program, odcházení účastníků
 

V ceně kurzu je zahrnuto:

  • dopolední cílená výuka angličtiny v rozsahu nejméně 4 vyučovací hodiny denně
  • odpolední herní a zábavný program v angličtině
  • materiály pro výuku
  • celodenní pitný režim, ovocné svačinky
  • jiné svačiny a obědy si děti nosí z domu, ohříváme 🙂 
  • je možné si objednat obědy v ceně 125,- Kč/den ( obědy zajišťujeme v jídelně  Magistrátu HK)

Online přihláška na tábor

V rámci letních příměstských táborů s angličtinou Vám nabízíme možnost aktivního vyžití pro Vaše děti s bonusem navíc – zábavnou výukou angličtiny s českými lektory a rodilými mluvčí.
Naše příměstské tábory se konají v příjemných a bezpečných prostorách pod dozorem zkušených a kvalifikovaných lektorů angličtiny, rodilých mluvčí a animátorů. V příznivém počasí bude většina programu probíhat venku.
 
V Hradci Králové využíváme našich prostor s multimediálními učebnami v areálu Gymnázia Boženy Němcové v centru města, spolu s hřištěm a travnatým dvorem. Zároveň využíváme nově zrekonstruovaného veřejného parku a hřiště v parku Šimkovy sady, který je od našich učeben vzdálen 1 minutu chůze.
 
Program probíhá v maximální možné míře v angličtině, s přizpůsobením se individuálně jednotlivým dětem, dle jejich aktuální úrovně angličtiny. Jednotlivé dny jsou tematicky zaměřeny a zábavnou a hravou formou prezentují dětem různé okruhy slovní zásoby a gramatiky. Součástí příměstského tábora jsou i týmové a individuální soutěže  a možnost vyzkoušet si mezinárodní zkoušky Cambridge English pro děti nanečisto.
 
Tábory jsou rozděleny na dvě části – dopolední a odpolední. V dopoledních hodinách se zaměřujeme na aktivní výuku angličtiny a konverzace zaměřené na konkrétní témata. Odpoledne je volnější program, dle počasí na pohybové aktivity, kreativní projekty, interaktivní dílny zaměřené na procvičování dopolední látky a sledování doplňkových výukových videí či poslechové studio. 
 
Odpolední aktivity probíhají v rámci možností v angličtině s důrazem na komunikační schopnost dětí v různých situacích. Odpolední aktivity probíhají v maximální možné míře venku, pokud to počasí dovolí. 
 
 

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.