Je možné v průběhu školního roku přijít o statut studenta?

Ano, je. Denní pomaturitní studium funguje v rámci statutu studenta podobně, jako ostatní školy. Statut studenta ti garantuje stát a tím pádem je potřeba dodržovat státem stanovené podmínky pro získání a udržení si statutu studenta.

Nejdůležitější podmínkou udržení statutu studenta je účast na studiu, která nesmí být nižší než 75 %.